Forum za digitalno družbo

Forum za digitalno družbo in njegove aktivnosti  podpirajo:

  • nekdanji ministri, pristojni za informacijsko družbo,
  • nekdanji poslanci in nekdanji predsednik Državnega zbora,
  • nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan in generalni direktor družbe DANTE,
  • nekdanja informacijska pooblaščenka,
  • nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo,
  • nekdanji predsednik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije,
  • nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije,
  • ugledni in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki iz različnih področij,
  • predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij,
  • predstavniki slovenskih inovativnih in razvojno usmerjenih podjetij.