O nas

Načela delovanja

  • Forum za digitalno družbo je neodvisna organizacija civilne družbe, nastala na pobudo posameznikov, ki delujejo na področju digitalne družbe.
  • Pritegniti želi mnenjske voditelje, raziskovalce, strokovnjake in uveljavljene posameznice in posameznike, da s svojimi mnenji, pogledi in ugledom prispevajo ter dajejo težo razpravam o kompleksnih problemih in izzivih sodobne digitalne družbe. O mnenjih ne želimo le razpravljati v notranjem krogu, ampak doseči širše družbene, gospodarske in politične učinke. Z mnenji želimo sprožati premislek ter prispevati k boljšemu ravnanju in boljšim odločitvam.
  • Prizadeva si za spodbujanje širokega dialoga z vsemi deležniki in javnostmi o razvoju in izzivih digitalne družbe.
  • Do nadaljnjega ostaja neformalna organizacija. Tvori ga ožje, strokovno jedro, ki oblikuje in usmerja njegovo delovanje ter sprejema potrebne odločitve. S tem želimo zagotoviti enovitost in osredotočenost delovanja ter obenem omogočiti večjo učinkovitost in odzivnost. Za koordinacijo med člani in predstavljanje v javnosti člani izmed sebe imenujejo koordinatorja.
  • Strokovno jedro deluje po načelih soočenja mnenj, konsenza in meritokracije.
  • Mnenja, pobude in aktivnosti utemeljuje zgolj na strokovnih in širše družbeno koristnih načelih.
  • Deluje odprto in svoja mnenja javno predstavlja ter zanje išče širšo podporo.
  • Odprt je za vključevanje novih zainteresiranih posameznic in posameznikov v njegovo delovanje.

Kontakt

Elektronski naslov: info [at] fdd [dot] si.