Peticija proti podrejanju informacijske družbe državni informatiki

Ob predlaganih spremembah Zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII, o katerih bo Državni zbor odločal na julijski 21. redni seji, Forum za digitalno družbo izraža:

 • nasprotovanje združevanju pristojnosti za informacijsko družbo in državno informatiko v Ministrstvu za javno upravo (MJU) ter prenosu Direktorata za informacijsko družbo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na MJU;
 • nasprotovanje prenosu dela pristojnosti za dejavnost Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (ARNES) na MJU.

Po mnenju Foruma gre za strokovno neprimerne, neutemeljene in škodljive spremembe za razvoj informacijske družbe v Sloveniji. Nameravani posegi v ARNES bi lahko porušili zaupanje, ki ga je javni zavod pridobil v petindvajsetih letih za upravljanje slovenskega internetnega vozlišča, domenskega strežnika ter odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij (SI-CERT). Soupravljanje javnega zavoda, za katero se zavzema MJU, bo negativno vplivalo na učinkovitost in uspešnost delovanja javnega zavoda. S sprejemom novele ZDU pa bo Državni zbor uzakonil sistemsko nasprotje interesov

MJU in MIZŠ se nista opredelila do javno izraženih strokovnih pomislekov glede načrtovanih sprememb. O tem se nista niti posvetovala niti predloga zakonskih sprememb nista dala v najmanj tridesetdnevno javno posvetovanje, kot to določa Resolucija o normativni dejavnosti. Še več, vlada je na predlog MJU Državnemu zboru predlagala obravnavo po skrajšanem postopku, ki ga je ta sprejel. S tem je še dodatno zmanjšal možnost za javno razpravo o zakonskih spremembah.

MJU in MIZŠ sta ravnala tudi v nasprotju s priporočili Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) o vključevanju deležnikov. Posvetovala se nista niti z institucijami, na katere se zakonske spremembe nanašajo. Strokovno mnenje zaposlenih na MIZŠ ni bilo upoštevano. Ministrstvi ne gojita partnerskega razvojnega dialoga, ampak sodelujeta le z najvplivnejšimi akterji in jim omogočata privilegiran dostop, ostale pa izključujeta.

Forum za digitalno družbo zato nasprotuje spremembam Zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII, o katerih bo Državni zbor odločal na julijski 21. redni seji. Nasprotovanje so izrazili:

 • dr. Pavel Gantar, sociolog, nekdanji predsednik Državnega zbora in minister za informacijsko družbo,
 • mag. Franci Pivec, filozof, nekdanji minister in poslanec,
 • dr. Jernej Pikalo, politolog, profesor, nekdanji minister, pristojen za informacijsko družbo,
 • dr. Žiga Turk, inženir, profesor, nekdanji minister, pristojen za informacijsko družbo,
 • dr. Tomaž Kalin, inženir, nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan, državni sekretar za telekomunikacije in generalni direktor družbe DANTE,
 • dr. Nataša Pirc Musar, odvetnica, nekdanja informacijska pooblaščenka,
 • mag. Andrej Flogie, inženir, poslovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo in predsednik upravnega odbora ARNES,
 • dr. Dušan Caf, inženir, direktor Inštituta Digitas, član in nekdanji predsednik Sveta za elektronske komunikacije,
 • Aleš Špetič, inženir, podjetnik, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije,
 • Mitja Čander, komparativist, direktor Beletrine, zavoda za založniško dejavnost,
 • Andraž Brodnik, inženir, predsednik Društva uporabnikov Linuxa Slovenije — LUGOS in hackerspace Kiberpipa,
 • mag. Simon Delakorda, politolog, direktor Inštituta za elektronsko participacijo,
 • mag. Andrej Kositer, inženir, koordinator Centra odprte kode Slovenije — COKS,
 • dr. Benjamin Lesjak, pravnik, direktor Inštituta za pravne rešitve informacijske družbe Maribor,
 • Matija Šuklje, pravnik, član upravnega odbora evropske fundacije za prosto programje (angl. Free Software Foundation Europe — FSFE),
 • Jan Žorž, direktor Zavoda go6 in uslužbenec mednarodne organizacije Internet Society.

Vabimo vas, da se pridružite peticiji proti spremembam Zakona o državni upravi, s katerimi namerava vlada pristojnosti za informacijsko družbo prenesti na Ministrstvo za javno upravo. Prenos pristojnosti bo omogočil tudi posege v ARNES. Z uspešno peticijo bi zavrli škodljive odločitve in omogočili razvojni dialog o prihodnosti informacijske družbe v Sloveniji, ki ga doslej ni bilo.

Tudi vi lahko doprinesete k spremembam, ker vsak glas šteje.

Peticija proti podrejanju informacijske družbe državni informatiki

  

Poslance Državnega zbora pozivamo, da zavrnejo novelo Zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII, o kateri bodo odločali na julijski 21. redni seji.

Predlagane spremembe ZDU so strokovno neprimerne, neutemeljene in škodljive za razvoj informacijske družbe v Sloveniji. Nobena evropska država področja nima organiziranega na način, kot predlaga vlada. Napovedane spremembe bi lahko porušile tudi zaupanje v ARNES, ki si ga je javni zavod pridobil v 25 letih za upravljanja slovenskega internetnega vozlišča, domenskega strežnika ter odzivnega centra za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij.

Če bo Državni zbor zakon vendarle izglasoval, pa pozivamo Državni svet, da izglasuje veto na novelo ZDU.

[your signature]

Deli s prijatelji:

   

Opozorilo: elektronski naslov potrdite s klikom na povezavo, ki jo prejmete v sporočilu, posredovanem na vaš elektronski naslov po oddaji glasu.

Vaš elektronski naslov ne bo javno prikazan ali razkrit tretjim osebam.