Mnenje o vladnih načrtih glede informacijske družbe

Vlada je sprejela strategijo Digitalna Slovenija 2020 ob odsotnosti odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe med politiko na eni strani in strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi strani. Strategija ne daje odgovorov na ključne izzive, zato podajamo kritično oceno strategije in naše predloge.

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem zboru

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR  Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Predsednica odbora Mag. Lilijana Kozlovič Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Prošnja za udeležbo in predstavitev mnenja na 23. redni seji Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem zboru[…]

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI SVET Šubičeva ulica 4 1000 Ljubljana Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII Spoštovani! V Državnem zboru Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu[…]

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov poslanskim skupinam

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR Poslanskim skupinam Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII Spoštovani! Člani Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov poslanskim skupinam[…]

Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo

Informacijo o prenosu Direktorata za informacijsko družbo (DID) z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na Ministrstvo za javno upravo (MJU) so najprej objavili v Delu v ponedeljek, 18. aprila: Si Boris Koprivnikar kupuje rešitev za prazen računalniški oblak? Nato so v začetku v petek, 6. maja, o prenosu pisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenije: Razvoj Preberite več o Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo[…]

Poziv za obravnavo zakona o državni upravi po rednem postopku

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 2. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA  DRŽAVNI ZBOR Predsednik Državnega zbora  Dr. Milan Brglez Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Poziv za zavrnitev obravnave novele Zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah Preberite več o Poziv za obravnavo zakona o državni upravi po rednem postopku[…]