Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem zboru

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR  Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Predsednica odbora Mag. Lilijana Kozlovič Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Prošnja za udeležbo in predstavitev mnenja na 23. redni seji Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem zboru[…]

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI SVET Šubičeva ulica 4 1000 Ljubljana Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII Spoštovani! V Državnem zboru Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu[…]

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov poslanskim skupinam

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI ZBOR Poslanskim skupinam Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII Spoštovani! Člani Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov poslanskim skupinam[…]

Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo

Informacijo o prenosu Direktorata za informacijsko družbo (DID) z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na Ministrstvo za javno upravo (MJU) so najprej objavili v Delu v ponedeljek, 18. aprila: Si Boris Koprivnikar kupuje rešitev za prazen računalniški oblak? Nato so v začetku v petek, 6. maja, o prenosu pisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenije: Razvoj Preberite več o Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo[…]

Poziv za obravnavo zakona o državni upravi po rednem postopku

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 2. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA  DRŽAVNI ZBOR Predsednik Državnega zbora  Dr. Milan Brglez Šubičeva ulica 4 1102 Ljubljana Poziv za zavrnitev obravnave novele Zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah Preberite več o Poziv za obravnavo zakona o državni upravi po rednem postopku[…]