Poziv k zavrnitvi novele zakona o državni upravi

Poslance smo pozvali k zavrnitvi novele zakona o državni upravi. Novela prinaša neutemeljene in škodljive spremembe pristojnosti za nadaljnji razvoj odprte digitalne družbe. Vzpostavlja vzvode za podržavljanje interneta, pripravljena pa je bila brez poglobljenih analiz in strokovnega premisleka, ob odsotnosti dialoga in pospremljena s številnimi manipulacijami.