Sporno podeljevanje testnih frekvenc 5G

Na podlagi informacij javnega značaja in javno dostopnih informacij izpostavljamo domnevne napake v postopkih pri podeljevanju radijskih frekvenc za izvajanje raziskav in za razvijanje ter preizkušanje inovativnih radijskih tehnologij 5G ter neprimerno zakonsko podlago. Podajamo predloge izboljšav in priporočila glede upravljanja področja digitalne družbe.