Demokratični primanjkljaj pri sprejemanju Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti rezultiral v pomanjkljivih sistemskih rešitvah

Pri pripravi predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je bila minimalno upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti, z omejenimi možnostmi za sodelovanje javnosti in vseh zainteresiranih deležnikov. Pripombe v pomembnih delih niso bile upoštevane, o bravnava zakona po nujnem postopku pa dodatno zmanjšuje njegovo legitimnost in povečuje demokratični primanjkljaj.