Danes obeležujemo 50. obletnico svetovnega dneva telekomunikacij in informacijske družbe. Dan je posvečen ustanovitvi Mednarodne telekomunikacijske zveze (International Telecemmonuications Union — ITU) 17. maja 1865, ko je bila v Parizu podpisana prva mednarodna konvencija o telegrafiji. 

Letošnja tema je »premostitev standardizacijske vrzeli«. Razvijanje mednarodnih standardov je osnovna naloga ITU. Standardi, ki se oblikujejo v ITU, dajejo skupno osnovo za rast in inovacije ter omogočajo hitrejši napredek pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja. Omogočajo medsebojno povezljivost, rast gospodarstva in dostop na svetovna tržišča. Omogočajo priložnosti, ki jih lahko izkoristijo tako mali kot veliki igralci na trgu.

Program ITU za premoščanje standardizacijske vrzeli je namenjen spodbujanju sodelovanja držav v razvoju v procesu oblikovanja standardov ITU, opolnomočenju lokalnih izvedencev v procesu standardizacije na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter spodbujanju uveljavljanja mednarodnih standardov v državah v razvoju.

V Forumu za digitalno družbo sodelujemo v procesih ITU na področju digitalne dostopnosti.