Evropski parlament je na plenarnem zasedanju 5. julija  zavrnil kompromisni predlog direktive o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki ga je sprejel Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) na zasedanju 20. junija.  Splošna razprava o predlogu direktive se bo nadaljevala na zasedanju od 10. do 13. septembra 2018.

Odločitev Evropskega parlamenta je bila sprejeta, potem ko je 84 poslancev na čelu s predstavnico zelenih Julijo Reda zahtevalo glasovanje o odločitvi odbora o začetku pogajanj. Pri tem so se oprli na Člen 69c Poslovnika Evropskega parlamenta, ki ureja pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu.

Pogajalski mandat odbora je bil zavrnjen s 318 glasovi od 627 poslancev. Za je glasovalo 278 poslancev in 31 se jih je vzdržalo. Od slovenskih poslancev so proti predlogu glasovali Tanja Fajon, Lojze Peterle, Igor Šoltes in Ivo Vajgl. Patricija Šulin, Romana Tomc in Milan Zver so se vzdržali glasovanja, za predlog je glasoval le Franc Bogovič.

Pred glasovanjem je poročevalec Axel Voss podal obrazložitev in pozval odbor, da podpre poročilo in pogajalski mandat. Poudaril je, da bi predlagana reforma avtorske zakonodaje zagotovila boljšo podporo evropskim ustvarjalcem  in kritiziral velike internetne platforme, ki bi morale biti odgovorne za vsebine, ki jih nalagajo njihovi uporabniki, ne pa da so za vsebine odgovorni uporabniki. Poročevalka Odbora Evropskega parlamenta za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO) Catherine Stihler je kritizirala kompromisni predlog in opozorila, da Odbor JURI ni upošteval pripomb in predlogov IMCO, še zlasti glede 13. člena in škode, ki bi jo lahko povzročil uporabnikom interneta. Izpostavila je tudi številne pripombe strokovne in druge javnosti ter skrb, ki jo je izrazilo skoraj milijon podpisnikov peticije proti poročilu.

Spomnimo, da je predlog reforme avtorske zakonodaje EU leta 2016 predstavil Günther Oettinger tik preden je zapustil položaj komisarja za digitalno gospodarstvo in družbo. Države članice so 25. maja sprejele stališče do predloga (z manjšimi spremembami), nakar je Odbor JURI 20. junija s tesno večino sprejel spremembe in dopolnitve predloga, med njimi tudi najbolj sporne.

V prizadevanjih za boljšo avtorsko zakonodajo sodeluje tudi Forum za digitalno družbo: