Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu

FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji V Ljubljani, dne 20. 6. 2016 REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI SVET Šubičeva ulica 4 1000 Ljubljana Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII Spoštovani! V Državnem zboru Preberite več o Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov v državnem svetu[…]

Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo

Informacijo o prenosu Direktorata za informacijsko družbo (DID) z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na Ministrstvo za javno upravo (MJU) so najprej objavili v Delu v ponedeljek, 18. aprila: Si Boris Koprivnikar kupuje rešitev za prazen računalniški oblak? Nato so v začetku v petek, 6. maja, o prenosu pisali na spletnem portalu MMC RTV Slovenije: Razvoj Preberite več o Stroka proti prenosu direktorata za informacijsko družbo[…]