Forum za digitalno družbo je lani poleti s peticijo opozoril, da novela zakona o državni upravi prinaša strokovno neutemeljene in razvojno škodljive spremembe pristojnosti med ministrstvi za nadaljnji razvoj odprte digitalne družbe v Sloveniji. Izpostavil je zavajajoče argumente in neresnična dejstva, s katerimi so vladni predstavniki utemeljevali prenos pristojnosti za informacijsko družbo na ministrstvo za javno upravo (MJU). Državni zbor je novelo sprejel, navkljub javnemu pozivu k njeni zavrnitvi (več o tem).

Negativne posledice, na katere je opozarjal forum, se po prenosu pristojnosti za informacijsko družbo na MJU kažejo tako glede javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Arnes) kot na področju politike in regulacije elektronskih komunikacij.

Primer nerazumljivih in škodljivih posegov MJU v internet.