O forumu

Forum povezuje strokovnjake in voditelje pri naslavljanju izzivov digitalne družbe

Forum za digitalno družbo

Forum za digitalno družbo je leta 2016 ustanovila skupina posameznikov, ki je izrazila zaskrbljenost nad organiziranostjo področja digitalne družbe v javni upravi in nad digitalno politiko države ter predlogi normativne ureditve področja.

Odtlej forum spodbuja intelektualne analize in razprave o digitalni družbi. Pripravlja mnenja, sodeluje v javnih razpravah in posvetovanjih o zakonskih predlogih v Sloveniji in v Evropski uniji. S svojimi mnenji je Forum zaznamoval javni diskurz o digitalnih politikah in prispeval k večji preglednosti delovanja države na tem področju.

Načela našega delovanja

Odprtost

Delujemo odprto in pregledno

Povezovalnost

Povezujemo različne deležnike

Strokovnost

Soočamo mnenja in poglede

odgovornost

Zavzemamo se za politike v dobrobit vseh

Pobudniki foruma

Dr. Pavel Gantar

Doktor socioloških znanosti

Nekdanji minister za informacijsko družbo in predsednik državnega zbora

Dr. Tomaž Kalin

doktor fizikalnih znanosti

Nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan in državni sekretar za telekomunikacije

Franci Pivec

Filozof in sociolog

Nekdanji minister in poslanec

Dr. Dušan Caf

doktor računalniških znanosti

Svetovalec, raziskovalec in predavatelj

Mag. Andrej Kositer

magister organizacijskih znanosti

Svetovalec, predavatelj in podjetnik

Matija Šuklje

pravnik

Specialist za pravo digitalne družbe