19. januarja, 2018

Naše poslanstvo

Vizija

Digitalne tehnologije spreminjajo svet. Spreminjajo način, kako posamezniki delamo in komuniciramo, kako podjetja poslujejo in kako vlade sprejemajo politike ter komunicirajo z državljani. Omogočajo vključujoč trajnostni družbeni in gospodarski razvoj.

Poslanstvo

Sprožanje intelektualnih analiz in izmenjave mnenj o problemih in izzivih sodobne digitalne družbe.

Oblikovanje raznolike skupnosti strokovnjakov in voditeljev, usmerjenih v skupno dobro.

Zagotavljanje neodvisnega foruma za povezovanje novih konceptov in iskanje rešitev o ključnih zadevah javnih politik na področju digitalne družbe, za oblikovanje boljših politik, za boljše ravnanje in za boljše odločitve v dobrobit vseh.

Vrednote

  • Digitalne tehnologije omogočajo večjo družbeno vključenost in boljše možnosti za trajnostni gospodarski ter družbeni razvoj
  • Uspešna digitalna transformacija temelji na razvijanju lastnih potencialov in domačem gospodarstvu ter regionalnem, čezmejnem sodelovanju
  • Trajnostni razvoj digitalne družbe temelji na načelih etičnega načrtovanja, ki spoštuje človekove pravice, človekov trud in uporabniško izkušnjo, na tehnološki nevtralnosti in odprtosti ter dobrem upravljanju na vseh ravneh
  • Načela odgovornosti, preglednosti, participativnosti in vključenosti so ključna za zaupanja javnosti
  • Znanje o potencialu digitalnih tehnologij se začne z natančnimi informacijami
  • Dostop do natančnih informacij o prednostih, razširjenosti in uporabi digitalnih tehnologij omogoča oblikovanje uspešnejših politik, sprejemanje boljših odločitev in odgovornejše vodenje na vseh ravneh