Objave

Mnenja in izjave

Slovenija mora okrepiti svojo digitalno suverenost

Slovenija kot digitalna družba mora v središče svojih politik postaviti ljudi, ne le deklarativno. Digitalne družbe prihodnosti ne bomo zgradili z digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva ali z razvojem digitalnih storitev javne uprave, uvajanjem pouka računalništva v šolski sistem, podporo zagonskim podjetjem in posameznim kompetenčnim centrom. Vse to so lahko le ukrepi, ki morajo slediti strateškim usmeritvam in razumevanju razvoja digitalne družbe kot širokega in celovitega družbenega procesa.

Demokratični primanjkljaj pri sprejemanju Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti rezultiral v pomanjkljivih sistemskih rešitvah

Pri pripravi predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je bila minimalno upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti, z omejenimi možnostmi za sodelovanje javnosti in vseh zainteresiranih deležnikov. Pripombe v pomembnih delih niso bile upoštevane, o bravnava zakona po nujnem postopku pa dodatno zmanjšuje njegovo legitimnost in povečuje demokratični primanjkljaj.

Kako koronavirus vpliva na internet

Priča smo največjemu globalnemu eksperimentu dela od doma. Pandemija koronavirusa je prisilila podjetja, javno upravo in šole, da spodbujajo delo in izobraževanje od doma. Uporaba spletnih izobraževalnih platform, sporočilnih sistemov in videokonferenčnih orodij se hitro veča. Ker so ljudje več doma, narašča tudi uporaba medijskih vsebin, zlasti pretočnih, in igranje spletnih iger. Internetni promet se je močno povečal in mnogi se sprašujejo, ali lahko zaradi tega pride do kolapsa interneta.

Odziv na pobudo za razpravo o digitalnem preboju Slovenije

Predlogi SDS in NSi za digitalizacijo Slovenije so dobrodošli za oživitev razprave o izzivih digitalne družbe. V odzivu na njune predloge politične stranke pozivamo, da podprejo prizadevanja Foruma in širšega kroga deležnikov, ki digitalno družbo razumejo kot priložnost za dobrobit družbe, lokalnega gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije.

Sporno podeljevanje testnih frekvenc 5G

Na podlagi informacij javnega značaja in javno dostopnih informacij izpostavljamo domnevne napake v postopkih pri podeljevanju radijskih frekvenc za izvajanje raziskav in za razvijanje ter preizkušanje inovativnih radijskih tehnologij 5G ter neprimerno zakonsko podlago. Podajamo predloge izboljšav in priporočila glede upravljanja področja digitalne družbe.