Objave

Mnenja in izjave

Teden aktivnosti za boljše avtorske pravice: pridružite se nam

Reforma avtorskih pravic za digitalni trg, o kateri bo 12. septembra odločal Evropski parlament, ni uravnotežena in je izrazito v korist imetnikov pravic. V Bruslju želijo avtorske pravice uveljaviti prek regulacije tehnologije in digitalnih omrežij, s čimer bi omejili dostop do znanja in inovacij na spletu, posegli bi v svobodo izražanja, zasebnost in spletno nevtralnost.

Za polno uživanje človekovih pravic oseb z invalidnostmi

Deset let po ratifikaciji mednarodne konvencije o pravicah invalidov in po preteku vseh prehodnih rokov, določenih z zakonodajo, je skrajni čas za konkretnejše ukrepe za doseganje kar najvišje ravni učinkovitega uživanja človekovih pravic. Politike invalidskega varstva, utemeljene na medicinskem in socialnovarstvenem modelu, morajo nadomestiti politike, utemeljene na človekovih pravicah.

Slovenija potrebuje suvereno digitalno politiko

V Forumu za digitalno družbo zapolnjujemo vrzel celovitega naslavljanja izzivov digitalne družbe. Izpostavljamo cilje in ukrepe, ki so lahko vodilo za razvoj digitalne družbe v Sloveniji. Prioritetno izpostavljamo suvereno politiko, ki je bila v zadnjih letih preveč podrejena korporacijam in zunanjim akterjem. Razvijati moramo lastne potenciale in graditi na odprtih pristopih ter tehnologijah.