Objave

Mnenja in izjave

Za odgovornejšo in ambicioznejšo politiko digitalne družbe

Forum za digitalno družbo je mandatarja Marjana Šarca pozval, da prekine s preteklimi neprimernimi praksami na področju digitalizacije in poišče ministrskega kandidata, ki bo imel jasno vizijo na tem področju in bo sposoben narediti razvojni preboj pri digitalizaciji javne uprave, ki ga dosedanje vodstvo ni zmoglo. Forum od novega ministra pričakuje, da bo zagotovil široko odprto in pregledno oblikovanje ter izvajanja državne digitalne politike in razvojnih odločitev ne bo prepuščal lobijem in vzporednim strukturam.

Teden aktivnosti za boljše avtorske pravice: pridružite se nam

Reforma avtorskih pravic za digitalni trg, o kateri bo 12. septembra odločal Evropski parlament, ni uravnotežena in je izrazito v korist imetnikov pravic. V Bruslju želijo avtorske pravice uveljaviti prek regulacije tehnologije in digitalnih omrežij, s čimer bi omejili dostop do znanja in inovacij na spletu, posegli bi v svobodo izražanja, zasebnost in spletno nevtralnost.

Za polno uživanje človekovih pravic oseb z invalidnostmi

Deset let po ratifikaciji mednarodne konvencije o pravicah invalidov in po preteku vseh prehodnih rokov, določenih z zakonodajo, je skrajni čas za konkretnejše ukrepe za doseganje kar najvišje ravni učinkovitega uživanja človekovih pravic. Politike invalidskega varstva, utemeljene na medicinskem in socialnovarstvenem modelu, morajo nadomestiti politike, utemeljene na človekovih pravicah.

Slovenija potrebuje suvereno digitalno politiko

V Forumu za digitalno družbo zapolnjujemo vrzel celovitega naslavljanja izzivov digitalne družbe. Izpostavljamo cilje in ukrepe, ki so lahko vodilo za razvoj digitalne družbe v Sloveniji. Prioritetno izpostavljamo suvereno politiko, ki je bila v zadnjih letih preveč podrejena korporacijam in zunanjim akterjem. Razvijati moramo lastne potenciale in graditi na odprtih pristopih ter tehnologijah.