Slovenija je letos Odboru OZN za pravice oseb z invalidnostmi prvič predstavila svoje poročilo o uresničevanju Konvencije o pravicah oseb z invalidnostmi. Vladna stran v svoje poročilo ni vključila alternativnih pogledov, zato sta bili odboru predstavljeni dve ločeni senčni poročili.

Pri pripravi enega od obeh senčnih poročil je sodeloval tudi Forum za digitalno družbo, in sicer predvsem pri členih konvencije o dostopnosti informacij in komunikacij (9. člen) in svobode izražanja in mnenja ter dostopa do informacij (21. člen). Senčno poročilo in dodatna pojasnila so bila odboru predstavljena pred uradno predstavitvijo slovenskega vladnega poročila, ki je potekala 22. in 23. februarja v okviru 19. zasedanja.

Odbor OZN za pravice oseb z invalidnostmi je v svojih sklepnih ugotovitvah v zvezi z izvajanjem 9. člena konvencije izrazil zaskrbljenost zaradi:

Na podlagi teh ugotovitev, odborovega splošnega komentarja št. 2 (2014) o dostopnosti, Ciljev trajnostnega razvoja, in sicer namenskega cilja št. 9 in objektnih ciljev 11.2 in 11.7, je odbor državi predlagal, da

V zvezi z izvajanjem 21. člena konvencije je Odbor OZN za pravice oseb z invalidnostmi izrazil zaskrbljenost zaradi:

Na podlagi teh ugotovitev je odbor državi predlagal, da sprejme časovno zavezujočo strategijo in zagotovi proračunska sredstva, da bi lahko zagotovila: