FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO
Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji

http://fdd.si
info@fdd.si

V Ljubljani, dne 12. 7. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Vsem poslankam in poslancem

Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana

gp@dz-rs.si

Poslanci, ustavite podržavljanje interneta, zavrnite novelo zakona o državni upravi!

Spoštovane poslanke in poslanci!

Podpisniki peticije proti podrejanju informacijske družbe državni informatiki vas pozivamo, da na seji dne 13. julija 2016 glasujete proti noveli zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII, in s tem preprečite jasno izraženo namero po podržavljanju interneta.

Novela ZDU prinaša strokovno neutemeljene in razvojno škodljive spremembe pristojnosti za nadaljnji razvoj odprte digitalne družbe v Sloveniji. Vzpostavlja vzvode za podržavljanje interneta, posebej še nekaterih za delovanje interneta ključnih centraliziranih funkcij (Register, domenski strežniki in internetno vozlišče — SIX). Državi približa možnost vplivanja na imenski prostor znotraj vrhnje domene .si, povečuje možnost za regulacijo interneta po liniji poveljevanja znotraj državne uprave ter krepi internet kot državno in ne kot civilnodružbeno infrastrukturo.

Novela ogroža avtonomijo delovanja Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes), kar lahko vodi k zapostavljanju interneta kot ključne znanstvene, izobraževanje in kulturne infrastrukture napram omrežjem, ki jih potrebuje javni sektor na splošno. Poleg tega sistemsko vzpostavlja nasprotje interesov ter vodenje področja po načelu deli in vladaj, brez ustreznih nadzornih mehanizmov.

Skrb zbuja tudi način priprave zakonskih sprememb. Novela ZDU je bila pripravljena brez analiz in strokovnega premisleka, ob odsotnosti konstruktivnega dialoga ter pospremljena s številnimi manipulacijami, ki smo jih argumentirano zavrnili. MJU in MIZŠ se nista širše posvetovala, niti s tistimi, na katere se zakonske spremembe nanašajo, kot sta denimo Arnes oz. Komisija za preprečevanje korupcije. Predloga zakonskih sprememb nista dala niti v najmanj tridesetdnevno javno razpravo, kot to določa Resolucija o normativni dejavnosti. Vlada je na predlog MJU Državnemu zboru predlagala celo obravnavo po skrajšanem postopku, ki ga je ta sprejel. S tem je Državni zbor še dodatno zmanjšal možnost za javno razpravo o zakonskih spremembah.

Spoštovani,

pozivamo vas, da ravnate odgovorno do državljank in državljanov Republike Slovenije ter glasujete proti noveli zakona o državni upravi.

Peticijo proti noveli zakona so podpisali trije nekdanji ministri, pristojni za informacijsko družbo, nekdanji poslanci in nekdanji predsednik Državnega zbora, nekdanja informacijska pooblaščenka, nekdanji direktor Instituta Jožef Stefan in generalni direktor evropske družbe DANTE, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo, nekdanji predsednik Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije ter številni ugledni in mednarodno uveljavljeni strokovnjaki iz različnih področij, predstavniki civilne družbe in nevladnih organizacij ter predstavniki slovenskih inovativnih in razvojno usmerjenih podjetij.

Z odličnimi pozdravi!