FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO
Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji

V Ljubljani, dne 2. 6. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR
Predsednik Državnega zbora 
Dr. Milan Brglez

Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana

Poziv za zavrnitev obravnave novele Zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona

Spoštovani gospod predsednik!

Podpisniki izražamo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji med politiko na eni strani in strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi. Predstavniki ministrstev so ta dialog doslej zavračali.

Informacijsko družbo razumemo kot aktualno obliko razvoja in ključno priložnost za Slovenijo, v katero vstopamo z vse večjo digitalizacijo vseh ravni poslovanja, izobraževanja, ustvarjanja in preživljanja prostega časa. Informacijska družba neločljivo povezuje in vključuje izobraževalno- raziskovalni sistem, gospodarstvo, še posebej inovativna podjetja na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT), ter vse poslovne in zasebne uporabnike storitev IKT, vključno z nevladnimi organizacijami. Informatizacija javne uprave je sicer pomembna, a predstavlja le del razvoja informacijske družbe.

Predlog novele zakona o državni upravi — ZDU-1J, ki spreminja organizacijo in pristojnosti na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij, je bil pripravljen na hitro in v tajnosti, brez kakršnekoli poglobljene analize, temeljitega premisleka ter širše razprave med deležniki v in izven javne uprave. Predlog ne vsebuje strokovno utemeljenih razlogov za spremembe glede prenosa pristojnosti na področju informacijske družbe, pomembne spremembe pristojnosti glede Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) pa omenja le v razlagi zakona. Nenazadnje pa sta pristojna ministra spremembe javno utemeljevala z zavajajočimi argumenti in prikrivanjem pomembnih informacij, na primer glede umestitve in nalog Arnesa ter mednarodnih primerov.

Odločno zavračamo politiko izvršenih dejstev na področju, ki je pomembno za razvoj celotne družbe oz. države in zahteva sodelovanje, ne pa izključevanja.

Omenjeni predlog novele kaže na nerazumevanje pomembnosti oblikovanja strategij informacijske družbe, ne priznava odločilnega vpliva področja za razvoj družbe ter jo degradira na podporni sloj informatizacije javne uprave.

Prepričani smo, da bi oblikovanje strategij in usmeritev na področju informacijske družbe moralo nastajati v odprtem dialogu med deležniki, pristojno ministrstvo pa bi moralo biti katalizator tega dialoga ter porok uravnoteženih in premišljenih odločitev.

Vemo, da ima vlada pravico po svoje določiti ministrstva in njihovo organizacijo, a prenos pristojnosti med ministrstvi med mandatom zahteva podrobnejšo analizo in utemeljitev. Še zlasti na tako kritičnih področjih, kot sta informacijska družba in elektronske komunikacije, kjer mora vlada med drugim izpolnjevati tudi zakonske zahteve glede neodvisnosti regulatorja in slediti spremembam evropske zakonodaje.

Spoštovani gospod predsednik, prosimo vas, da v znak upoštevanja družbenega dialoga kolegiju predlagate, da ne sprejme obravnave novele zakona o državni upravi po skrajšanem postopku, ki ga je predlagala vlada. Predlagamo, da Državni zbor zakon obravnava po rednem postopku, pred tem pa omogoči odprt dialog z vsem deležniki, ki ga vlada doslej ni opravila. Še zlasti pomemben je dialog s predstavniki nevladnih organizacij in tistega dela gospodarstva, ki ustvarja največ delovnih mest in je generator razvoja slovenske digitalne preobrazbe. Ob tem posebej poudarjamo, da vlada spremembe oz. dopolnitve zakona prikazuje kot manj zahtevne, a v resnici gre za pomembne sprememba z daljnosežnimi družbenimi posledicami.

V kolikor bo Državni zbor zakon brez širše razprave sprejel v predlaganem besedilu, bomo podpisniki uporabili zakonsko predvidena sredstva, da njegovo uveljavitev preprečimo.

Spoštovani gospod predsednik, prosimo vas, da naš poziv obravnavate in upoštevate.

Z odličnimi pozdravi!

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

 • Andraž Brodnik, predsednik, LUGOS — Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije in hackerspace Kiberpipa
 • dr. Dušan Caf, direktor, Digitas, Inštitut za digitalno družbo
 • Mitja Čander, direktor, Beletrina, zavod za založniško dejavnost
 • mag. Simon Delakorda, direktor, Inštitut za elektronsko participacijo
 • mag. Andrej Flogie, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo in nekdanji predsednik UO Arnesa
 • dr. Pavel Gantar, sociolog
 • dr. Tomaž Kalin, svetovalec, TK Consult
 • Andrej Kositer, koordinator, COKS — Center odprte kode Slovenije
 • dr. Benjamin Lesjak, direktor, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
 • Aleš Špetič, podjetnik, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
 • Matija Šuklje, Free Software Foundation Europe
 • prof. dr. Žiga Turk, informatik
 • Jan Žorž, direktor, Zavod go6

V vednost: poslanskim skupinam