Od 15. junija 2017 lahko mobilne storitve (telefonske klice, sporočila SMS in podatkovne storitve) v drugih državah članicah EU opravljamo pod enakimi pogoji kot doma. Količine se odštevajo od zakupljenih količin v paketu, pri čemer veljajo nekatere omejitve, še zlasti pri podatkovnem prometu (več v pogostih vprašanjih).

Odprava visokih cen gostovanja je evropska zgodba o uspehu pri vzpostavljanju enotnega digitalnega trga v EU. Potrošniki so se na spremembe pozitivno odzvali in vse več uporabljajo mobilne storitve med gostovanjem v drugih državah članicah, ne da bi jih moralo skrbeti za pretirano visoke račune.

Narejen je bil pomemben korak k vzpostavitvi enotnega digitalnega trga v EU, ki pa na področju elektronskih komunikacijskih storitev ostaja nedokončan projekt. Države so si za domače ponudnike storitev izborile ohranitev visokih cen klicev in sporočil v druge države članice EU. To vodi do absurdnih situacij, ko je za potrošnike ceneje, da prestopijo državno mejo in opravijo klic oziroma pošljejo sporočilo v drugo državo članico.

Na omenjeno anomalijo je ob zaključku estonskega predsedovanja Svetu EU na decembrskem zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo opozorila ministrica za podjetništvo in informacijsko tehnologijo Urve Palo. Kolege iz ostalih držav članic je pozvala, da prispevajo k oblikovanju stališča Sveta do predlogov Evropskega parlamenta, podanih na Evropski zakonik elektronskih komunikacij, v zvezi z visokimi cenami klicev med državami članicami EU in sistemi javnega obveščanja. Oboje namreč zbuja veliko zaskrbljenost med evropskimi državljani. Na to je člane Sveta za promet, telekomunikacije in energijo v začetku marca ponovno opozorilo več poslancev Evropskega parlamenta

Nedavno je komisarka Mariya Gabriel, pristojna za digitalne politike, opozorila še na ekscesno visoke cene mobilnih storitev v državah Zahodnega Balkana. Na Vrhu EU–Zahodni Balkan, ki bo 17. maja v Sofiji, namerava predlagati sprejem akcijskega načrta s konkretnimi koraki in roki za postopno ukinitev zaračunavanja dragih storitev gostovanja v državah Zahodnega Balkana, ki niso članice EU.

Omenjene (ekstremno) visoke cene elektronskih komunikacijskih storitev niso upravičene. Po podatkih telesa evropskih regulatorjev elektronskih komunikacij BEREC so bile povprečne cene zaključevanja klicev v EU januarja 2017 okoli enega evro centa in manj. Cene klicev iz Slovenije v EU pa so lahko celo 50 krat višje. Podobno visoke cene so tudi pri sporočilih.

Odprava visokih cen, ki stroškovno niso utemeljene, ne bi koristila le evropskim državljanom in podjetjem, ampak bi izboljšala tudi konkurenčni položaj tradicionalnih operaterjev in ponudnikov elektronskih komunikacijskih storitev. Potrošniki imajo namreč raje tradicionalne storitve, njihove visoke cene pa jih silijo, da uporabljajo alternativne spletne storitve. Operaterji s tem le prispevajo h krepitvi konkurenčnih ponudnikov spletnih storitev.

Forum za digitalno družbo podpira prizadevanja za nadaljevanje vzpostavljanja enotnega digitalnega trga v EU. Slovensko vlado poziva, da njeni predstavniki v Svetu za promet, telekomunikacije in energijo podprejo odpravo visokih cen klicev in sporočil iz Slovenije v druge države članice EU ter prispevajo k oblikovanju pozitivnega mnenja Sveta do predlogov Evropskega parlamenta. Forum vlado prav tako poziva, da se pridruži pobudi za postopno odpravo visokih cen gostovanja v državah Zahodnega Balkana, oziroma za odpravo visokih cen klicev in sporočil iz Slovenije v te države.