FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO
Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji

V Ljubljani, dne 20. 6. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Poslanskim skupinam

Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII

Spoštovani!

Člani Foruma za digitalno družbo izražamo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji med politiko na eni strani ter strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi. Komunikacija je enostranska in izključujoča. Odločno zavračamo politiko izvršenih dejstev na področju, ki je pomembno za razvoj celotne družbe oz. države in zahteva sodelovanje, ne pa izključevanja.

Zato smo na Kolegij predsednika Državnega zbora dne 2. 6. 2016 naslovili poziv, da zavrne obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), EPA 1152-VII po skrajšanem postopku. Kolegij je na svoji 63. seji dne 3. 6. 2016 kljub temu odločil, da predlog zakona uvrsti v obravnavo po skrajšanem postopku. S tem je onemogočil izvedbo splošne razprave o predlagani noveli zakona.

Z novelo zakona o državni upravi namerava vlada izvesti spremembe, ki so po našem mnenju strokovno neprimerne, neutemeljene in škodljive za razvoj informacijske družbe ter digitalno transformacijo javne uprave. Vlada namerava zgolj s skopimi pojasnili k besedilu zakona temeljito poseči v organizacijo javne uprave na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Pri tem podcenjuje vpliv organizacijskih sprememb, saj jih sploh ne omenja niti ni pripravila kakršnekoli analize učinkov. Takšno ravnanje je najmanj neodgovorno, saj so načrtovane spremembe neprimerne ter drastično posegajo v obstoječe in dokazano učinkovite rešitve, ki so ključne za razvoj informacijske družbe.

Po mnenju Foruma za digitalno družbo, pobude za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji, vlada daje prednost osebnim preferencam ministrskega zbora ter zavrača pomen delujočih institucij in organizacije za uspešno delovanje javne uprave. Ob temu zavrača tudi odprt dialog z zainteresiranimi stranmi.

Prosimo vas, da predstavnikom foruma še pred sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki bo dne 28. 6. 2016, omogočite predstavitev in utemeljitev razlogov za nasprotovanje noveli zakona o državni upravi v delu, ki posega na področje informacijske družbe. Predstavimo vam lahko tudi rešitve, ki so rezultat širšega dialoga med strokovnjaki in predstavniki civilne družbe.

Predstavitve v poslanskih skupinah bi se udeležili dr. Dušan Caf, dr. Tomaž Kalin in Matija Šuklje. Za uskladitev termina se lahko obrnete na dr. Dušana Cafa.

Z odličnimi pozdravi!

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

 • Andraž Brodnik, predsednik, LUGOS — Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije in hackerspace Kiberpipa
 • dr. Dušan Caf, direktor, Digitas, Inštitut za digitalno družbo
 • Mitja Čander, direktor, Beletrina, zavod za založniško dejavnost
 • mag. Simon Delakorda, direktor, Inštitut za elektronsko participacijo
 • mag. Andrej Flogie, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo in nekdanji predsednik UO Arnesa
 • dr. Pavel Gantar, sociolog
 • dr. Tomaž Kalin, svetovalec, TK Consult
 • Andrej Kositer, koordinator, COKS — Center odprte kode Slovenije
 • dr. Benjamin Lesjak, direktor, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
 • mag. Franci Pivec, filozof
 • Aleš Špetič, podjetnik, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
 • Matija Šuklje, Free Software Foundation Europe
 • prof. dr. Žiga Turk, informatik
 • Jan Žorž, direktor, Zavod go6

Priloga: Poziv za zavrnitev obravnave novele zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona, 2. 6. 2016