FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO
Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji

V Ljubljani, dne 20. 6. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI SVET

Šubičeva ulica 4 1000 Ljubljana

Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII

Spoštovani!

V Državnem zboru poteka obravnava Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), EPA 1152-VII, po skrajšanem postopku.

Forum za digitalno družbo je v pobudi za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji izrazil globoko nasprotovanje predlaganim spremembam zakona, ki posegajo v organizacijo in pristojnosti na področju informacijske družbe ter elektronskih komunikacij.

Novela je bila v tem delu pripravljena na hitro in v tajnosti, brez kakršnekoli poglobljene analize, temeljitega premisleka ter širše razprave med deležniki v in izven javne uprave. Predlog ne vsebuje strokovno utemeljenih razlogov za spremembe glede prenosa pristojnosti na področju informacijske družbe, pomembne spremembe pristojnosti glede Akademske in raziskovalne mreže Slovenije (Arnes) pa omenja le v razlagi zakona. Nenazadnje pa sta pristojna ministra spremembe javno utemeljevala z zavajajočimi argumenti in prikrivanjem pomembnih informacij, na primer glede umestitve in nalog Arnesa ter mednarodnih primerov.

Z novelo zakona o državni upravi namerava vlada izvesti spremembe, ki so po našem mnenju strokovno neprimerne, neutemeljene in škodljive za razvoj informacijske družbe ter digitalno transformacijo javne uprave. Vlada namerava zgolj s skopimi pojasnili k besedilu zakona temeljito poseči v organizacijo javne uprave na področju informacijske družbe in elektronskih komunikacij. Pri tem podcenjuje vpliv organizacijskih sprememb, saj jih sploh ne omenja niti ni pripravila kakršnekoli analize učinkov. Takšno ravnanje je najmanj neodgovorno, saj so načrtovane spremembe neprimerne ter drastično posegajo v obstoječe in dokazano učinkovite rešitve, ki so ključne za razvoj informacijske družbe.

Po mnenju Foruma za digitalno družbo, pobude za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji, vlada daje prednost osebnim preferencam ministrskega zbora ter zavrača pomen delujočih institucij in organizacije za uspešno delovanje javne uprave. Ob temu zavrača tudi odprt dialog z zainteresiranimi stranmi.

Člani Foruma za digitalno družbo izražamo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji med politiko na eni strani ter strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi. Komunikacija je enostranska in

izključujoča. Odločno zavračamo politiko izvršenih dejstev na področju, ki je pomembno za razvoj celotne družbe oz. države in zahteva sodelovanje, ne pa izključevanja.

Ker niti Vlada RS niti Državni zbor doslej nista prisluhnila strokovni javnosti in civilni družbi glede umeščenosti pristojnosti za področje informacijske družbe, bi vam želeli naše strokovne pomisleke in poglede strokovne javnosti ter civilne družbe osebno predstaviti še pred 23. redno sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Državnega zbora, ki bo dne 28. 6. 2016.

Sestanka bi se udeležili dr. Dušan Caf, dr. Tomaž Kalin in Matija Šuklje. Za uskladitev termina se lahko obrnete na dr. Dušana Cafa.

Z odličnimi pozdravi!

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

 • Andraž Brodnik, predsednik, LUGOS — Društvo uporabnikov Linuxa Slovenije in hackerspace Kiberpipa
 • dr. Dušan Caf, direktor, Digitas, Inštitut za digitalno družbo
 • Mitja Čander, direktor, Beletrina, zavod za založniško dejavnost
 • mag. Simon Delakorda, direktor, Inštitut za elektronsko participacijo
 • mag. Andrej Flogie, nekdanji direktor Direktorata za informacijsko družbo in nekdanji predsednik UO Arnesa
 • dr. Pavel Gantar, sociolog
 • dr. Tomaž Kalin, svetovalec, TK Consult
 • Andrej Kositer, koordinator, COKS — Center odprte kode Slovenije
 • dr. Benjamin Lesjak, direktor, Inštitut za pravne rešitve informacijske družbe Maribor
 • mag. Franci Pivec, filozof
 • Aleš Špetič, podjetnik, nekdanji glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
 • Matija Šuklje, Free Software Foundation Europe
 • prof. dr. Žiga Turk, informatik
 • Jan Žorž, direktor, Zavod go6

Priloge:

 • Poziv za zavrnitev obravnave novele zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona (2. 6. 2016)
 • Prošnja za predstavitev mnenj in predlogov strokovne javnosti in civilne družbe glede novele zakona o državni upravi ZDU-1J, EPA 1152-VII (20. 6. 2016)
 • Prošnja za udeležbo in predstavitev mnenja na 23. redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, pri drugi točki dnevnega reda (20. 6. 2016)