FORUM ZA DIGITALNO DRUŽBO
Pobuda za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji

V Ljubljani, dne 20. 6. 2016

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR 
Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
Predsednica odbora

Mag. Lilijana Kozlovič

Šubičeva ulica 4
1102 Ljubljana

Prošnja za udeležbo in predstavitev mnenja na 23. redni seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, pri drugi točki dnevnega reda

Spoštovana gospa predsednica!

Člani Foruma za digitalno družbo izražamo globoko zaskrbljenost nad odsotnostjo odprtega in vključujočega dialoga o vprašanjih razvoja informacijske družbe v Sloveniji med politiko na eni strani in strokovno javnostjo, civilno družbo in podjetji na drugi. Komunikacija je enostranska in izključujoča. Odločno zavračamo politiko izvršenih dejstev na področju, ki je pomembno za razvoj celotne družbe oz. države in zahteva sodelovanje, ne pa izključevanja.

Zato smo na Kolegij predsednika Državnega zbora dne 2. 6. 2016 naslovili poziv, da zavrne obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi (ZDU-1J), EPA 1152-VII, po skrajšanem postopku. Kolegij je na svoji 63. seji dne 3. 6. 2016 kljub temu odločil, da predlog zakona uvrsti v obravnavo po skrajšanem postopku. S tem je onemogočil tudi izvedbo splošne razprave o predlagani noveli zakona.

Z novelo zakona o državni upravi namerava Vlada RS izvesti spremembe, ki so po našem mnenju strokovno neprimerne, neutemeljene in škodljive za razvoj informacijske družbe ter digitalno transformacijo javne uprave.

Prosimo vas, da predstavnikom Foruma za digitalno družbo, pobude za odprt in vključujoč dialog o razvoju digitalne družbe v Sloveniji, omogočite, da na seji odbora predstavimo pripombe in predloge k omenjeni noveli zakona. Seje bi se udeležili dr. Dušan Caf, dr. Tomaž Kalin in Matija Šuklje.

Z odličnimi pozdravi!

Podpisniki (po abecednem vrstnem redu):

Priloga: Poziv za zavrnitev obravnave novele zakona o državni upravi po skrajšanem postopku in za razpravo o predlaganih spremembah in dopolnitvah zakona, 2. 6. 2016