Načelo sorazmernosti

DEFINICIJE

Načelo sorazmernosti je eno izmed temeljnih pravnih načel na področju regulacije elektronskih komunikacij, skladno s katerim regulativni ukrepi ne smejo preseči tistega, kar je primerno in nujno za doseganje namena. Skladnost z načelom sorazmernosti zahteva, da morajo ukrepi zasledovati legitimen namen in da morajo biti ukrepi hkrati nujni in najmanj obremenjujoči — biti morajo minimalno potrebni za doseganje namena.