Forum za digitalno družbo

Povezujemo strokovnjake in voditelje pri naslavljanju izzivov digitalne družbe

Vizija

Digitalne tehnologije spreminjajo svet. Spreminjajo način, kako posamezniki delamo in komuniciramo, kako podjetja poslujejo in kako vlade sprejemajo politike ter komunicirajo z državljani. Omogočajo vključujoč trajnostni družbeni in gospodarski razvoj.

Poslanstvo

Sprožanje intelektualnih analiz in izmenjave mnenj o problemih in izzivih sodobne digitalne družbe.

Oblikovanje raznolike skupnosti strokovnjakov in voditeljev, usmerjenih v skupno dobro.

Zagotavljanje neodvisnega foruma za povezovanje novih konceptov in iskanje rešitev o ključnih zadevah javnih politik na področju digitalne družbe, za oblikovanje boljših politik, za boljše ravnanje in za boljše odločitve v dobrobit vseh.

Vrednote

  • Digitalne tehnologije omogočajo večjo družbeno vključenost in boljše možnosti za trajnostni gospodarski ter družbeni razvoj
  • Uspešna digitalna transformacija temelji na razvijanju lastnih potencialov in domačem gospodarstvu ter regionalnem, čezmejnem sodelovanju
  • Trajnostni razvoj digitalne družbe temelji na načelih etičnega načrtovanja, ki spoštuje človekove pravice, človekov trud in uporabniško izkušnjo, na tehnološki nevtralnosti in odprtosti ter dobrem upravljanju na vseh ravneh
  • Načela odgovornosti, preglednosti, participativnosti in vključenosti so ključna za zaupanja javnosti
    Znanje o potencialu digitalnih tehnologij se začne z natančnimi informacijami
  • Dostop do natančnih informacij o prednostih, razširjenosti in uporabi digitalnih tehnologij omogoča oblikovanje uspešnejših politik, sprejemanje boljših odločitev in odgovornejše vodenje na vseh ravneh