Mnenja in objave Foruma za digitalno družbo

Mnenja in objave, s katerimi sooblikujemo zakonodajo in javne politike

Sooblikujemo vključujočo digitalno družbo

Z mnenji o digitalnih politikah in zakonodaji sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin.

Sodelujemo v javnih razpravah  in posvetovanjih o zakonskih predlogih v Sloveniji in v Evropski uniji ter spodbujamo večjo preglednost delovanja države in institucij na področju digitalne družbe.

Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Forum predstavlja tri načela, ki so ključna za boljše digitalne politike: odprtost in preglednost, vključevanje in participacijo ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev. Ta načela lahko izboljšajo kakovost in učinkovitost digitalnih politik, ki vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev...

Brez vključujočega ravnanja države je vključujoča družba le prazna črka na papirju

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Predlog zakona ne naslavlja ključnih pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), je nekonsistenten, nejasen, določbe so ponekod v medsebojnem neskladju in predvsem ne prinaša učinkovitejših ukrepov...

Slovenija mora okrepiti svojo digitalno suverenost

Slovenija kot digitalna družba mora v središče svojih politik postaviti ljudi, ne le deklarativno. Digitalne družbe prihodnosti ne bomo zgradili z digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva ali z razvojem digitalnih storitev javne uprave, uvajanjem pouka računalništva v šolski sistem, podporo zagonskim podjetjem in posameznim kompetenčnim centrom. Vse to so lahko le ukrepi, ki morajo slediti strateškim usmeritvam in razumevanju razvoja...

Demokratični primanjkljaj pri sprejemanju Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Pri pripravi predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je bila minimalno upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti, z omejenimi možnostmi za sodelovanje javnosti in vseh zainteresiranih deležnikov. Pripombe v pomembnih delih niso bile upoštevane, o bravnava zakona po nujnem postopku pa dodatno zmanjšuje njegovo legitimnost in povečuje demokratični primanjkljaj...

Kako koronavirus vpliva na internet

Priča smo največjemu globalnemu eksperimentu dela od doma. Pandemija koronavirusa je prisilila podjetja, javno upravo in šole, da spodbujajo delo in izobraževanje od doma. Uporaba spletnih izobraževalnih platform, sporočilnih sistemov in videokonferenčnih orodij se hitro veča. Ker so ljudje več doma, narašča tudi uporaba medijskih vsebin, zlasti pretočnih, in igranje spletnih iger. Internetni promet se je močno povečal in mnogi...

Odziv na pobudo za razpravo o digitalnem preboju Slovenije

Predlogi SDS in NSi za digitalizacijo Slovenije so dobrodošli za oživitev razprave o izzivih digitalne družbe. V odzivu na njune predloge politične stranke pozivamo, da podprejo prizadevanja Foruma in širšega kroga deležnikov, ki digitalno družbo razumejo kot priložnost za dobrobit družbe, lokalnega gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije...