Mnenja in objave Foruma za digitalno družbo

Mnenja in objave, s katerimi sooblikujemo zakonodajo in javne politike

Sooblikujemo vključujočo digitalno družbo

Z mnenji o digitalnih politikah in zakonodaji sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin.

Sodelujemo v javnih razpravah  in posvetovanjih o zakonskih predlogih v Sloveniji in v Evropski uniji ter spodbujamo večjo preglednost delovanja države in institucij na področju digitalne družbe.

Za odgovoren razvoj umetne inteligence

Forum za digitalno družbo meni, da je odločitev o ustanovitvi Nacionalnega centra za umetno inteligenco pomembna. Forum predlaga, da presojo opravi strokovna skupina, ki bo odgovorila na naslednja vprašanja: ali obstaja potreba po ustanovitvi NCUI, kako bi NCUI prispeval k razvoju umetne inteligence v Sloveniji, kako ga umestiti v obstoječi ekosistem in ali je ustanovitev NCUI učinkovit ukrep za spodbujanje...

Odziv na javni posvet o ustanovitvi nacionalnega centra za umetno inteligenco​

Forum podpira ustanovitev nacionalnega centra za umetno inteligenco. Center bi moral biti strokovno voden in usmerjen v konkretne rezultate, ki bodo prispevali k razvoju umetne inteligence v Sloveniji. Forum predlaga, da se pri ciljih za ustanovitev centra posveti pozornost: krepitvi raziskovalnih in razvojnih kapacitet, združitvi raziskovalnih in razvojnih potencialov in povečanju uporabe umetne inteligence v gospodarstvu in družbi...

Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Forum predstavlja tri načela, ki so ključna za boljše digitalne politike: odprtost in preglednost, vključevanje in participacijo ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev. Ta načela lahko izboljšajo kakovost in učinkovitost digitalnih politik, ki vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev...

Brez vključujočega ravnanja države je vključujoča družba le prazna črka na papirju

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Predlog zakona ne naslavlja ključnih pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), je nekonsistenten, nejasen, določbe so ponekod v medsebojnem neskladju in predvsem ne prinaša učinkovitejših ukrepov...

Slovenija mora okrepiti svojo digitalno suverenost

Slovenija kot digitalna družba mora v središče svojih politik postaviti ljudi, ne le deklarativno. Digitalne družbe prihodnosti ne bomo zgradili z digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva ali z razvojem digitalnih storitev javne uprave, uvajanjem pouka računalništva v šolski sistem, podporo zagonskim podjetjem in posameznim kompetenčnim centrom. Vse to so lahko le ukrepi, ki morajo slediti strateškim usmeritvam in razumevanju razvoja...

Demokratični primanjkljaj pri sprejemanju Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Pri pripravi predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je bila minimalno upoštevana Resolucija o normativni dejavnosti, z omejenimi možnostmi za sodelovanje javnosti in vseh zainteresiranih deležnikov. Pripombe v pomembnih delih niso bile upoštevane, o bravnava zakona po nujnem postopku pa dodatno zmanjšuje njegovo legitimnost in povečuje demokratični primanjkljaj...