Mnenja in objave Foruma za digitalno družbo

Mnenja in objave, s katerimi sooblikujemo zakonodajo in javne politike

Sooblikujemo vključujočo digitalno družbo

Z mnenji o digitalnih politikah in zakonodaji sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin.

Sodelujemo v javnih razpravah  in posvetovanjih o zakonskih predlogih v Sloveniji in v Evropski uniji ter spodbujamo večjo preglednost delovanja države in institucij na področju digitalne družbe.

Odziv na organizacijske spremembe na MJU

Naše slutnje izpred treh let so se uresničile. Vlada je sprejela odločitev, da združi direktorata za informacijsko družbo in informatiko – strateško in operativno funkcijo – v skupni direktorat. Ponavljamo opozorila, zakaj je združitev neprimerna, in opozarjamo na tveganja, ki jih prinaša...

Predlog novele medijskega zakona: potrebujemo sistemski pristop

Nova ekipa Ministrstva za kulturo je v nekaj mesecih pripravila obsežnejši osnutek predloga novele Zakona o medijih. Vsi poskusi prenove tega pomembnega sistemskega zakona v zadnjih letih so se izjalovili, zato hitrost pri pripravi novele zbuja dvome. Objavljamo naš odziv na javno posvetovanje...