Mnenja in objave Foruma za digitalno družbo

Mnenja in objave, s katerimi sooblikujemo zakonodajo in javne politike

Sooblikujemo vključujočo digitalno družbo

Z mnenji o digitalnih politikah in zakonodaji sooblikujemo boljše digitalno okolje, vključujoče za vse člane družbe, ki zagotavlja visoko raven varstva človekovih pravic in svoboščin.

Sodelujemo v javnih razpravah  in posvetovanjih o zakonskih predlogih v Sloveniji in v Evropski uniji ter spodbujamo večjo preglednost delovanja države in institucij na področju digitalne družbe.

Kako koronavirus vpliva na internet

Priča smo največjemu globalnemu eksperimentu dela od doma. Pandemija koronavirusa je prisilila podjetja, javno upravo in šole, da spodbujajo delo in izobraževanje od doma. Uporaba spletnih izobraževalnih platform, sporočilnih sistemov in videokonferenčnih orodij se hitro veča. Ker so ljudje več doma, narašča tudi uporaba medijskih vsebin, zlasti pretočnih, in igranje spletnih iger. Internetni promet se je močno povečal in mnogi...

Odziv na pobudo za razpravo o digitalnem preboju Slovenije

Predlogi SDS in NSi za digitalizacijo Slovenije so dobrodošli za oživitev razprave o izzivih digitalne družbe. V odzivu na njune predloge politične stranke pozivamo, da podprejo prizadevanja Foruma in širšega kroga deležnikov, ki digitalno družbo razumejo kot priložnost za dobrobit družbe, lokalnega gospodarstva in vseh prebivalcev Slovenije...

Odziv na organizacijske spremembe na MJU

Naše slutnje izpred treh let so se uresničile. Vlada je sprejela odločitev, da združi direktorata za informacijsko družbo in informatiko – strateško in operativno funkcijo – v skupni direktorat. Ponavljamo opozorila, zakaj je združitev neprimerna, in opozarjamo na tveganja, ki jih prinaša...

Predlog novele medijskega zakona: potrebujemo sistemski pristop

Nova ekipa Ministrstva za kulturo je v nekaj mesecih pripravila obsežnejši osnutek predloga novele Zakona o medijih. Vsi poskusi prenove tega pomembnega sistemskega zakona v zadnjih letih so se izjalovili, zato hitrost pri pripravi novele zbuja dvome. Objavljamo naš odziv na javno posvetovanje...