Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Odprtost, vključevanje in strokovnost so temeljna načela za boljše digitalne politike in uspešnejšo digitalno preobrazbo

Forum za digitalno družbo • 15. maj 2023

Digitalne politike vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev. Vendar pa bi lahko izboljšali način priprave, izvedbe, spremljanja in ocenjevanja teh politik z upoštevanje načel odprtosti, vključevanja in strokovnosti. V tem mnenju predstavimo, kako lahko tri načela – odprtost in preglednost, vključevanje in participacija ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev – prispevajo k boljšim digitalnim politikam. Ta načela bi lahko izboljšala upravljanje digitalne preobrazbe v Sloveniji ter povečala blaginjo in pravičnost za vse. Prav tako predstavimo nekaj nasvetov za izboljšanje procesa priprave slovenskih digitalnih politik.

Preberite celotno mnenje (v pdf).