Ljubljana, 26. aprila — Prek 145 organizacij, ki predstavljajo širok spekter deležnikov, se je združilo v pozivu veleposlanikom držav članic EU, ki bodo razpravljali o reformi avtorske zakonodaje, da bolgarskemu predsedstvu ne podelijo mandata za pogajanje z Evropskim parlamentom.

Prek 145 organizacij (celotni seznam) je 26. aprila poslalo odprto pismo (pdf) o reformi avtorske zakonodaje EU veleposlanikom in namestnikom veleposlanikov držav članic EU pred sestankom Odbora stalnih predstavnikov vlad držav članic Evropske unije (COREPER), ki bo 27. aprila. Na tem sestanku želi bolgarsko predsedstvo dobiti mandat za pogajanja o reformi avtorske zakonodaje z Evropskim parlamentom.

Podpisniki izpostavljajo dve zadevi:

  1. zadnji predlog reforme avtorske zakonodaje, ki ga je pripravilo bolgarsko predsedstvo, je slab: ne odraža uravnoteženega kompromisa in ne naslavlja mnogih legitimnih zadržkov o reformi avtorske zakonodaje. Kot opozarjajo akademiki in podpisniki odprtega pisma, predstavlja zakonodajni predlog veliko grožnjo za svoboščine evropskih državljanov in podjetij, ogrozi lahko evropsko odprtost, konkurenčnost, inovacije, znanost, raziskovanje in izobraževanje;
  2. nobenega razloga ni za hitenje. Evropski parlament na pogajanja ni pripravljen, saj je glasovanje Odbora Evropskega parlamenta za pravne zadeve (JURI) napovedano šele za 20.-21. junij. Postavlja se vprašanje, kaj bi bolgarsko predsedstvo v desetih dneh ob izteku svojega mandata do 30. junija sploh lahko doseglo?Lahko  pa bi se s podeljenim mandatom omejil manevrski prostor naslednjemu predsedstvu, ki ga bo vodila Avstrija.

Podpisniki odprtega pisma — evropske, globalne in nacionalne organizacije iz 28 držav članic EU — predstavlja zagovornike človekovih in digitalnih pravic in svoboščin, zagovornike svobode medijev, založnike, novinarje, knjižnice, znanstvene in raziskovalne institucije, izobraževalne institucije, vključno z univerzami, predstavnike ustvarjalcev, potrošnikov, razvijalcev programske opreme, zagonskih podjetij, tehnoloških podjetij in ponudnikov dostopa do interneta. Ti izražajo, tokrat še močneje, globoko zaskrbljenost glede reforme avtorske zakonodaje in umetno ustvarjene nujnosti za pogajanja tik pred iztekom bolgarskega predsedovanja Svetu EU.

Hitenje ni primerno, še zlasti ker:

Podpisniki opozarjajo države članice EU, če bodo sprejele kompromisni predlog bolgarskega predsedstva: 

Povzetek ključnih pripomb:

Podpisniki še opozarjajo, da posamezni členi niso bili deležni ustrezne presoje vplivov. Prav tako niso bili raziskani medsebojni vplivi omenjenih členov.