V Ženevi poteka zasedanje Odbora za pravice oseb z invalidnostmi, ki deluje v okviru Urada visokega komisarja za človekove pravice pri Združenih narodih. Slovenija letos prvič poroča odboru o napredku pri uresničevanju Konvencije o pravicah oseb z invalidnostmi.

Invalidske in nevladne organizacije so Odboru predstavile dve alternativni (ti. »senčni«) poročili o uresničevanju Konvencije o pravicah oseb z invalidnostmi, saj jih vlada v pripravo svojega poročila ni vključila.

V poročilu, ki ga je predstavilo Društvo za osveščanje in varstvo – center antidiskriminacije – OVCA, je bilo predstavljeno tudi mnenje Foruma za digitalno družbo glede dostopnosti informacij in komunikacij (9. člen konvencije) in svobode izražanja in mnenja ter dostopa do informacij (21. člen konvencije).