Za odgovornejšo in ambicioznejšo politiko digitalne družbe

Forum  je mandatarja Marjana Šarca pozval k odgovornejši obravnavi izzivov in ambicioznejši politiki na področju digitalne družbe.

Forum za digitalno družbo • 6. september 2018

Forum za digitalno družbo je mandatarja Marjana Šarca pozval k odgovornejši obravnavi izzivov in ambicioznejši politiki na področju digitalne družbe. Izrazili smo zaskrbljenost nad odsotnostjo vsebinske razprave ob sestavljanju nove vlade.

Koalicijski sporazum o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za mandatno obdobje 2018–2022 v temeljnih izhodiščih in programskih vizijah digitalni družbi ne posveča nobene pozornosti. V programskem delu pa v glavnem le ponavlja splošne ukrepe preteklih vlad, še zlasti na področju javne uprave. 

Glede informacijske in komunikacijske infrastrukture koalicijski sporazum ne prinaša novosti. Omenja nadaljevanje dosedanjih projektov, medtem ko se ne dotakne neučinkovitosti regulacije trgov, na katero opozarjajo strokovna javnost, podjetja in Evropska komisija. 

Na področju digitalizacije družbe so politične stranke nove koalicije povsem brez vizije. Zapišejo le, da bodo pripravile nacionalni akcijski načrt digitalizacije, ki je bil nazadnje sprejet marca 2016, in še, da bo državljanom ob rojstvu podeljeno digitalno državljanstvo.

Politične stranke v koalicijskem sporazumu nadaljujejo z nekritičnim favoriziranjem modnih tehnologij. V mnenju Digitalna Slovenija smo o politiki odhajajoče vlade zapisali, da je preveliko pozornost posvečala tehnologijam kot so blokovne verige in kripto valute, v odnosu do katerih se je pokazala kot politično in tehnološko naivna. Promovirala je disruptivne tehnologije, katerih razvoj drugod prepuščajo zasebni pobudi in trgu. Nova koalicija tovrstne zgrešene pristope ponovno izpostavlja.

Odsotnost programske vizije na široko odpira vrata dosedanjim interesnim skupinam, da bodo zopet prevzele pobudo in nadzor v državni digitalni politiki. To je osrednji problem, ki smo ga izpostavili v našem mnenju, v katerem smo opozorili na odsotnost odprtega diskurza o javnih digitalnih politikah, nepregledno delovanje in preveliko podrejanje vladne digitalne politike tujim korporacijam. V naših mnenjih smo opozorili tudi na neprimernost umestitve vseh področij digitalne družbe v ministrstvo, pristojno za javno upravo.

Od ministra, pristojnega za digitalno politiko, pričakujemo, da bo odpravil nasprotja interesov, na katera smo opozorili v več mnenjih, omogočil oblikovanje suverene digitalne politike države, uveljavljanje odprtih pristopov in tehnologij, zagotovil preglednejše delovanje države na tem področju ter omejil vpliv lobistov na državno digitalno politiko. 

V predlagani ministrski ekipi ne vidimo človeka z vizijo razvojne politike na področju digitalne družbe. Prvi kandidat za vodenje Ministrstva za javno upravo po našem mnenju ni bil primeren, saj ni vlival zaupanja, da bi lahko odpravil pretekle anomalije, na katere smo opozarjali v naših mnenjih. 

Mandatarja smo pozvali, da prekine s preteklimi neprimernimi praksami na področju digitalizacije in poišče primernega ministrskega kandidata, ki bo imel jasno vizijo na tem področju in bo sposoben narediti razvojni preboj pri digitalizaciji javne uprave, ki ga dosedanje vodstvo ni zmoglo. Hkrati smo izrazili pričakovanje, da bo zagotovil široko odprto in pregledno oblikovanje ter izvajanje državne digitalne politike in razvojnih odločitev ne bo prepuščal lobijem in vzporednim strukturam kot je digitalna koalicija, ki bi se morala ukvarjati predvsem s promocijo digitalnih veščin.