Forum za digitalno družbo

Povezujemo strokovnjake in voditelje pri naslavljanju izzivov digitalne družbe

Forum za digitalno družbo

Forum za digitalno družbo je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in uveljavljene posameznice ter posameznike pri naslavljanju današnjih izzivov digitalne družbe. Ustanovljen je bil leta 2016 in odtlej spodbuja intelektualne analize in razprave o digitalni družbi. Povezuje nove koncepte in si prizadeva za boljše vodenje in odločitve na vseh ravneh. S svojimi pobudami spodbuja dialog za boljše politike in zakonodajo in si prizadeva za pozitivne družbene, gospodarske in politične učinke. Forum ne razpravlja le v notranjem krogu, ampak si prizadeva za odprt dialog z vsemi deležniki in javnostmi. Deluje neodvisno, nepristransko in objektivno.

Slovenija potrebuje odločnejšo digitalno politiko

Zadnje objave

Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Forum predstavlja tri načela, ki so ključna za boljše digitalne politike: odprtost in preglednost, vključevanje in participacijo ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev. Ta načela lahko izboljšajo kakovost in učinkovitost digitalnih politik, ki vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev.

Brez vključujočega ravnanja države je vključujoča družba le prazna črka na papirju

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Predlog zakona ne naslavlja ključnih pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), je nekonsistenten, nejasen, določbe so ponekod v medsebojnem neskladju in predvsem ne prinaša učinkovitejših ukrepov.

Slovenija mora okrepiti svojo digitalno suverenost

Slovenija kot digitalna družba mora v središče svojih politik postaviti ljudi, ne le deklarativno. Digitalne družbe prihodnosti ne bomo zgradili z digitalizacijo in digitalno preobrazbo gospodarstva ali z razvojem digitalnih storitev javne uprave, uvajanjem pouka računalništva v šolski sistem, podporo zagonskim podjetjem in posameznim kompetenčnim centrom. Vse to so lahko le ukrepi, ki morajo slediti strateškim usmeritvam in razumevanju razvoja digitalne družbe kot širokega in celovitega družbenega procesa.