Forum za digitalno družbo

Povezujemo strokovnjake in voditelje pri naslavljanju izzivov digitalne družbe

Forum za digitalno družbo

Forum za digitalno družbo je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in uveljavljene posameznice ter posameznike pri naslavljanju današnjih izzivov digitalne družbe. Ustanovljen je bil leta 2016 in odtlej spodbuja intelektualne analize in razprave o digitalni družbi. Povezuje nove koncepte in si prizadeva za boljše vodenje in odločitve na vseh ravneh. S svojimi pobudami spodbuja dialog za boljše politike in zakonodajo in si prizadeva za pozitivne družbene, gospodarske in politične učinke. Forum ne razpravlja le v notranjem krogu, ampak si prizadeva za odprt dialog z vsemi deležniki in javnostmi. Deluje neodvisno, nepristransko in objektivno.

Slovenija potrebuje odločnejšo digitalno politiko

Zadnje objave

Za odgovoren razvoj umetne inteligence

Forum za digitalno družbo meni, da je odločitev o ustanovitvi Nacionalnega centra za umetno inteligenco pomembna. Forum predlaga, da presojo opravi strokovna skupina, ki bo odgovorila na naslednja vprašanja: ali obstaja potreba po ustanovitvi NCUI, kako bi NCUI prispeval k razvoju umetne inteligence v Sloveniji, kako ga umestiti v obstoječi ekosistem in ali je ustanovitev NCUI učinkovit ukrep za spodbujanje razvoja in uporabe umetne inteligence v Sloveniji. Forum meni, da je v interesu Slovenije, da se umetna inteligenca razvija na način, ki je vključujoč, odgovoren in etičen.

Odziv na javni posvet o ustanovitvi nacionalnega centra za umetno inteligenco​

Forum podpira ustanovitev nacionalnega centra za umetno inteligenco. Center bi moral biti strokovno voden in usmerjen v konkretne rezultate, ki bodo prispevali k razvoju umetne inteligence v Sloveniji. Forum predlaga, da se pri ciljih za ustanovitev centra posveti pozornost: krepitvi raziskovalnih in razvojnih kapacitet, združitvi raziskovalnih in razvojnih potencialov in povečanju uporabe umetne inteligence v gospodarstvu in družbi.

Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Forum predstavlja tri načela, ki so ključna za boljše digitalne politike: odprtost in preglednost, vključevanje in participacijo ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev. Ta načela lahko izboljšajo kakovost in učinkovitost digitalnih politik, ki vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev.