Priložnosti in izzivi digitalne družbe

Naše delovanje

Neodvisno, nepristransko in objektivno

Mnenje: Slovenija potrebuje odločnejšo digitalno politiko

O forumu

Neodvisni forum, ki povezuje strokovnjake in voditelje v razpravah in izmenjavi idej o digitalni družbi

Forum je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in uveljavljene posameznice ter posameznike pri naslavljanju današnjih izzivov digitalne družbe. Ustanovljen je bil leta 2016 in odtlej spodbuja intelektualne analize in razprave o digitalni družbi. Povezuje nove koncepte in si prizadeva za boljše vodenje in odločitve na vseh ravneh. S svojimi pobudami spodbuja dialog za boljše politike in zakonodajo in si prizadeva za pozitivne družbene, gospodarske in politične učinke. Forum ne razpravlja le v notranjem krogu, ampak si prizadeva za odprt dialog z vsemi deležniki in javnostmi.

  • argumentiranje in soočanje mnenj

  • sodelovanje vseh deležnikov

  • komuniciranje in delovanje

  • zavzemanje za politike v dobrobit vseh

Mnenje o osnutku predloga Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti

Zadnje objave

Mnenja in izjave foruma
Pošljite nam predloge in vprašanja