Forum za digitalno družbo

Povezujemo strokovnjake in voditelje pri naslavljanju izzivov digitalne družbe

Forum za digitalno družbo

Forum za digitalno družbo je nevladna in neodvisna platforma, ki povezuje raziskovalce, podjetnike, snovalce politik, mnenjske voditelje in uveljavljene posameznice ter posameznike pri naslavljanju današnjih izzivov digitalne družbe. Ustanovljen je bil leta 2016 in odtlej spodbuja intelektualne analize in razprave o digitalni družbi. Povezuje nove koncepte in si prizadeva za boljše vodenje in odločitve na vseh ravneh. S svojimi pobudami spodbuja dialog za boljše politike in zakonodajo in si prizadeva za pozitivne družbene, gospodarske in politične učinke. Forum ne razpravlja le v notranjem krogu, ampak si prizadeva za odprt dialog z vsemi deležniki in javnostmi. Deluje neodvisno, nepristransko in objektivno.

Slovenija potrebuje odločnejšo digitalno politiko

Zadnje objave

Odziv na javni posvet o ustanovitvi nacionalnega centra za umetno inteligenco​

Forum podpira ustanovitev nacionalnega centra za umetno inteligenco. Center bi moral biti strokovno voden in usmerjen v konkretne rezultate, ki bodo prispevali k razvoju umetne inteligence v Sloveniji. Forum predlaga, da se pri ciljih za ustanovitev centra posveti pozornost: krepitvi raziskovalnih in razvojnih kapacitet, združitvi raziskovalnih in razvojnih potencialov in povečanju uporabe umetne inteligence v gospodarstvu in družbi.

Tri načela za uspešno digitalno preobrazbo

Forum predstavlja tri načela, ki so ključna za boljše digitalne politike: odprtost in preglednost, vključevanje in participacijo ter strokovnost in oblikovanje politik na podlagi dejstev. Ta načela lahko izboljšajo kakovost in učinkovitost digitalnih politik, ki vplivajo na razvoj in blaginjo Slovenije in njenih prebivalcev.

Brez vključujočega ravnanja države je vključujoča družba le prazna črka na papirju

Forum za digitalno družbo izraža zaskrbljenost glede Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti. Predlog zakona ne naslavlja ključnih pomanjkljivosti Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), je nekonsistenten, nejasen, določbe so ponekod v medsebojnem neskladju in predvsem ne prinaša učinkovitejših ukrepov.